Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет економіки

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Абітурієнту

Згідно оновленого переліка галузей знань і спеціальностей кафедра статистики, обліку та економічної інформатики проводить навчання:

 • Молодшого бакалавра
 • Бакалавра
 • Магістра

за спеціальностями:

 • 05.051 – Економіка
 • 07.071 – Облік і оподаткування

Важливі акценти закону України «Про вищу освіту»

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

 • Молодшого бакалавра
 • Бакалавра
 • Магістра

Молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Економіка

Спеціальність «Економіка» - єдина спеціальність в Україні, яка поєднує усі аспекти сучасного економічного розвитку підприємств, установ, організацій та держави у цілому.

Що вивчають?

Економічний вектор:

 • Економічний аналіз та діагностика;
 • Політекономія;
 • Макро-, мікро- економіка;
 • Фінанси;
 • Страхування;
 • Англійська мова та ділова англійська мова;
 • Обґрунтування інвестиційних рішень, тощо.

Вектор практичних навичок:

 • Професійні форуми;
 • Бізнес тренінги;
 • Організаційно-діяльнісні ігри з зазначеної проблематики;
 • Конференції та літні школи;
 • Виробничі практики;
 • Переддипломні практики, тощо.

Вектор бізнес-аналітики:

 • Інформаційні системи та технології в економіці за напрямками:
  • Загальне забезпечення (MS Office 2016, поштові клієнти та Інтернет);
  • Професійне забезпечення (Statistica 12, Deductor 5.3, SPSS 21, Polyanalist);
  • Додаткове забезпечення (SQL, MatLab, Mathcad, 1С: Підприємство 8.3, SAP);
 • Статистичний аналіз економічних процесів;
 • Економетрика;
 • Дослідження операцій;
 • Статистика ринків, тощо.

Вектор стратегічного та системного мислення:

 • Системний аналіз;
 • Економіко-статистичне моделювання та прогнозування;
 • Статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень;
 • Моделювання економіки, тощо.

Вектор фізичного розвитку:

 • Басейн;
 • Фут-зал, волейбольне та баскетбольне поле;
 • Зал легкої та важкої атлетики;
 • Стадіон;
 • Тенісний корт і безліч спортивного устаткування, що дозволить студенту зростати професіоналом з міцним здоров’ям та сталевими нервами :)

Які навички здобувають?

 • Консолідації даних та оперативного аналізу бізнес-ситуацій;
 • Критичне мислення – допомога у вирішення складних нестандартних ситуацій в економіці;
 • Вміння вести переговори у бізнес середовищі;
 • Креативність;
 • Розвивають емоційний інтелект для гнучкої взаємодії з партнерами.
 • Комплексне багаторівневе вирішення кризових ситуацій у бізнес середовищі – володіння системним підходом до рішення економічних проблем;

Ким працюють?

 • Аналітик бізнес середовища;
 • Кризис-менеджер;
 • Маркетолог-аналітик;
 • Економіст;
 • Аналітик інформаційних систем;
 • Фінансист;
 • Експерт з інвестування та прогнозування;
 • Системний аналітик;

Сертифікати ЗНО для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра

   Перелік конкурсних предметів:
     Українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2); Математика (ваговий коефіцієнт 0,45); Іноземна мова або Географія (ваговий коефіцієнт 0,25).

      Строки та вартість навчання

      • Бакалавр (денна форма);
       • Термін: 3 роки 10 місяців;
          Вартість навчання 12700грн/рік;
            Ліцензійний обсяг 50 осіб (є бюджетні місця);
            • Магістр (Бізнес-аналітики та інформаційна безпека) (денна форма);
             • Термін: 1 рік 4 місяці;
                Вартість навчання 140000грн/рік;
                  Ліцензійний обсяг 20 осіб (є бюджетні місця);

                  Облік і оподаткування

                  Спеціальність «Облік і оподаткування» - актуальна спеціальність напряму «Управління та адміністрування», оволодіння якою дозволять стати експертом з аудиту, обліку та оподаткування усіх ділянок підприємств, організацій, суб’єктів господарювання базуючись на сучасному програмному забезпеченні та актуальної законодавчої бази.

                  Спеціальність підтримують наші партнери – 1С Підприємство, Акцент, Корпорація Парус, які забезпечують сертифіковане навчання та сертифікацію наших студентів.

                  Що вивчають?

                  Вектор практичних навичок:

                  • Професійні форуми;
                  • Тренінги з новітнього програмного забезпечення;
                  • Підготовка до сертифікації ACCA;
                  • Сертифікація з «1С:Підприємство» та «Корпорація Парус»;
                  • Організаційно-діяльнісні ігри з зазначеної проблематики;
                  • Конференції та літні школи;
                  • Виробничі практики;
                  • Переддипломні практики, тощо.

                  Вектор обліку та оподаткування:

                  • Фінансовий облік;
                  • Облік у банках;
                  • Облік у бюджетних установах;
                  • Облік і звітність в оподаткуванні;
                  • Міжнародні стандарти фінансової звітності;
                  • Міжнародна статистика;
                  • Фінансовий аналіз;
                  • Управлінський облік;
                  • Податкове планування та мінімізація податкових ризиків, тощо.

                  Економіко-аналітичний вектор:

                  • Економічний аналіз та діагностика;
                  • Політекономія;
                  • Макро-, мікро- економіка;
                  • Фінанси;
                  • Страхування;
                  • Англійська мова та ділова англійська мова;
                  • Обґрунтування інвестиційних рішень;
                  • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті:
                   • Загальне забезпечення (MS Office 2016, поштові клієнти та Інтернет);
                   • Професійне забезпечення (1С: Підприємство 8.3, Акцент, Парус, Ліга-Закон, Соната, Медок);
                  • Статистичний аналіз економічних процесів;

                  Вектор стратегічного та системного мислення:

                  • Системний аналіз;
                  • Моделювання економіки;
                  • Економіко-статистичне моделювання та прогнозування;
                  • Статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень, тощо.

                  Вектор фізичного розвитку:

                  • Басейн;
                  • Фут-зал, волейбольне та баскетбольне поле;
                  • Зал легкої та важкої атлетики;
                  • Стадіон;
                  • Тенісний корт і безліч спортивного устаткування, що дозволить студенту зростати професіоналом з міцним здоров’ям та сталевими нервами :)

                  Які навички здобувають?

                  • Аналітичні здібності;
                  • Системне мислення;
                  • Консолідації даних та оперативного аналізу бізнес-ситуацій;
                  • Креативність;
                  • Комплексний підхід до виконання та вирішення професійних задач;
                  • Критичне мислення;
                  • Вміння вести переговори у бізнес середовищі
                  • Розвивають емоційний інтелект для гнучкої взаємодії з партнерами.

                  Ким працюють?

                  • Аудитори;
                  • Кризис-менеджер;
                  • Провідний бухгалтер;
                  • Податківець;
                  • Аналітик з обліку;
                  • Фінансист.

                  Сертифікати ЗНО для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра

                    Перелік конкурсних предметів:
                      Українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,2); Математика (ваговий коефіцієнт 0,45); Іноземна мова або Географія (ваговий коефіцієнт 0,25).

                      Строки та вартість навчання

                      • Бакалавр (денна форма);
                       • Термін: 3 роки 10 місяців (2р 10м прискоренний термін; 1р 10м скороченний термін);
                          Вартість навчання 12700грн/рік;
                            Ліцензійний обсяг 60 осіб (є бюджетні місця);
                              • Бакалавр (заочна форма навчання);
                               • Термін: 3 роки 10 місяців (2р 10м прискоренний термін; 1р 10м скороченний термін);
                                  Вартість навчання 70000грн/рік;
                                    Ліцензійний обсяг 40 осіб (є бюджетні місця);
                                    • Магістр (денна форма);
                                     • Термін: 1 рік 4 місяці;
                                        Вартість навчання 140000грн/рік;
                                          Ліцензійний обсяг 15 осіб (є бюджетні місця);
                                          • Магістр (заочна форма);
                                           • Термін: 1 рік 4 місяці;
                                              Вартість навчання 8500грн/рік;
                                                Ліцензійний обсяг 15 осіб (є бюджетні місця);

                  Наші партнери