Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Відбувся захист дипломних робіт бакалаврів та спеціалістів

У червні 2016 року на кафедрі статистики, обліку та економічної інформатики відбулись традиційні захисти дипломних робіт бакалаврів та спеціалістів денної, заочної та прискореної форми навчання.

Бакалаври спеціальності «Прикладна статистика» успішно захистили дипломні роботи з вирішення актуальних економічних проблем України.

Серед напрямів дослідження студентами-випускниками досліджені наступні: автомобільний ринок України, туристичний ринок, ринок сільськогосподарської продукції, рівень життя та розвитку населення України у порівнянні з іншими країнами, ефективність сучасних реформ в Україні, тощо.

Бакалаври спеціальності «Облік та аудит» розглядали сучасні проблеми та методи їх вирішення на мікро-економічному рівні. Серед напрямів дослідження у бакалаврських роботах студентів були розглянуті питання з обліку та аналізу дебіторської та кредиторської заборгованостей, основних засобів підприємства, нематеріальних активів фірм, оплати праці, первинного обліку на підприємствах, платоспроможності компаній України, тощо.

Спеціалісти спеціальності «Прикладна статистика» на «відмінно» захистили дипломні роботи з наступних напрямів: комерційні банки України, роздрібна торгівля, освіта та ринок праці в Україні.

Викладачі кафедри статистики, обліку та економічної інформатики дякують випускникам за натхнення, продуктивну працю, за те, що прикрашали нашу роботу та були відмінними студентами. Бажаємо Вам професійного росту та гармонії у житті, нехай Вас оточують лише приємні люди. Сподіваємось на подальшу приємну співпрацю.

Наші партнери

1C Підприємство Корпорація Парус Арт-Звіт MasterKey Дінай Инфо-предприятие АКЦЕНТ Соната Ліга закон